Natasha Vasco

ELA-E Teacher

Natasha Vasco headshot

Email:
Natasha_Vasco@dpsk12.org

Department(s):
2nd Grade